Timolol Maleate

Chemical Name: N/A
Column Tags:
Column: (3R,4S) Pirkle 1-J, 5 µm, 25 cm x 4.6 mm
Method: HPLC
Regis Catalog #: 1-731044-300
CAS #: N/A
Mobile Phase: (94/3/3) CH₂Cl₂/Ethanol/IPA + 0.01 M Ammonium Acetate
Flow Rate: 1.0 mL/min
Temperature: N/A
Pressure: N/A
Detection: UV 294 nm
Run Time: 16 min
k’1: 3.72
α1: 1.33
RS: N/A
Reference: N/A
k'2: N/A
a2: N/A
k'3: N/A
a3: N/A
k'4: N/A
Sample: N/A
Products Size Column Dimensions Regis # US Price Qty  
(3R,4S) Pirkle 1-J 5 µm 25 cm x 4.6 mm 1-731044-300 $2,295.00 Add to cart